Ankieta Podwykonawcy

1. Jak często korzystasz z naszych usług?


2. Jak oceniasz poniższe aspekty obsługi przez naszą firmę?

Szybkość reakcji na Twoje zapytanie
Szybkość przepływu informacji związanych z realizacją transportu
Rzetelność informacji otrzymanych w związku z realizacją transportu
Uprzejmość osoby, z którą współpracowałeś
Czy instrukcje i oczekiwania dotyczące transportu zostały Ci klarownie przedstawione?
Wiedza merytoryczna osoby, z którą współpracowałeś

3. Czy poleciłbyś usługi naszej firmy swoim współpracownikom i znajomym?

Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak